ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДОСТУПУ ДО МАРКЕТПЛЕЙС (ТОРГОВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА) НА САЙТІ «WWW.XIAOMI.UA»

розміщено в редакції від 01.06.2019 року

Цей документ є відкритою пропозицією – публічною офертою – Товариства з обмеженою відповідальністю «Нiсомi Україна» (далі – «Виконавець»), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Публічний договір-оферту про надання послуг з доступу до Маркетплейс (торговельного майданчика) на сайті «www.xiaomi.ua» (далі – «Договір») на викладених нижче умовах.

Відповідно до ст.ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України в разі прийняття (акцепту), викладених нижче умов, фізична або юридична особа укладає з Виконавцем цей Договір, що є публічним договором, та стає Замовником за цим Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Замовник і Виконавець далі також іменуються кожен окремо як «Сторона», а разом – «Сторони».

Замовником не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення договорів та інших правочинів (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець – є Стороною цього Договору і надає Замовнику Послуги в порядку та на умовах визначених цим Договором.

1.2. Замовник – Сторона цього Договору (юридична особа або фізична особа-підприємець), яка прийняла (акцептувала), викладені нижче умови, шляхом приєднання до цього Договору в цілому (без виключень, доповнень та застережень) в установленому цим Договором порядку, та яка розміщує на Сайті Оголошення про продаж Товарів та отримує грошові кошти від Покупця за продані Товари за вирахуванням Винагороди Виконавця та інших сум, належних до виплати Виконавцю або іншим особам у передбачених цим Договором випадках.

1.3. Договір – цей документ, розміщений за посиланням: https://partners.xiaomi.ua/docs/terms-of-use.

Цей Договір є офіційним електронним документом, його умови однакові для всіх Замовників.

1.4. Акцепт Договору – повне і беззастережне прийняття умов цього Договору Замовником у порядку та у спосіб, передбачені цим Договором, із наміром укласти із Виконавцем цей Договір на викладених у ньому умовах.

1.5. Сайт «www.xiaomi.ua»/Сайт – сайт, розміщений в мережі Інтернет під доменним ім’ям «xiaomi.ua», що містить інформацію про Товари, які продаються Замовником в Маркетплейс відповідного Замовника, де Сервіс Сайту дозволяє Замовнику розміщувати Оголошення про продаж Товару.

1.6. Маркетплейс – віртуальний простір Сайту та його складова частина для формування правовідносин між Замовником і Покупцем з приводу купівлі-продажу Товарів Замовника. Маркетплейс є частиною інформаційного простору Сайту, містить інформацію про Товари Замовника, включаючи їх опис, умови продажу, повернення, обміну, а також іншу інформацію, що є суттєвою для укладення та виконання договору купівлі-продажу Товару укладеного між Замовником і Покупцем. Маркетплейс служить для надання можливості отримувати інформацію про Товари Замовників, порівнювати їх пропозиції, ціну і якість, а також надає можливість укладення договору купівлі-продажу Товарів Замовника між Покупцем і Замовником.

1.7. Особистий кабінет Замовника/Особистий Кабінет – персональний закритий розділ Замовника на Сайті, що представляє собою сукупність захищених сторінок на Сайті, створюваних при активації Особистого Кабінету і містять дані Замовника на Сайті, в якому Замовнику, після його Авторизації на Сайті, доступні Сервіси, що надаються на Сайті.

1.8. Облікові Дані - унікальні Логін і Пароль, що створюються самостійно Замовником у процесі Реєстрації на Сайті, (або унікальні Логін і Пароль, що в подальшому змінені Замовником через Особистий Кабінет), та які використовуються для авторизації на Сайті при вході на Сайт та для доступу до Особистого Кабінету.

1.9. Обліковий запис - збережена в комп’ютерній системі сукупність даних про Замовника, необхідна для його електронної ідентифікації (розпізнавання та підтвердження) і надання доступу до його особистих даних та налаштувань. Обліковий запис формується автоматично в момент Реєстрації на Сайті Замовника і ґрунтується на даних про власний Логін та Пароль Замовника. Дані, які вводяться при створенні Облікового запису, використовуються для створення Особистого Кабінету.

1.10. Логін - адреса електронної пошти, права на яку належать Замовнику, яка вводиться Замовником на запит Сайту при проходженні Замовником процедури Реєстрації на Сайті, є невід’ємною частиною Облікових Даних Замовника, і служить одним з ідентифікаторів Замовника для авторизації на Сайті при вході на Сайт та для доступу до Особистого Кабінету.

1.11. Пароль - це унікальна комбінація букв та/або цифр, яка вводиться Замовником на запит Сайту при проходженні Замовником процедури Реєстрації на Сайті, є невід’ємною частиною даних Облікових Даних Замовника, і служить власним ключем такого Замовника для авторизації на Сайті при вході на Сайт та для доступу до Особистого Кабінету. За допомогою паролю (особистого ключа) Замовником на Сайті формується його електронний цифровий підпис, доступний тільки такому Замовнику.

1.12. Реєстрація на Сайті – сукупність дій Замовника відповідно до інструкцій, зазначених в цьому Договорі, включаючи надання Облікових Даних та іншої інформації, з використанням спеціальної форми інтерфейсу Сайту з метою формування даних Особистого Кабінету і отримання доступу до окремих Сервісів Сайту.

1.13. АктиваціяОсобистого Кабінету – дії Виконавця, спрямовані на відкриття доступу до Сервісу, що надається на Сайті, після виконання Замовником вимог, передбачених п.3.9. цього Договору.

1.14. Авторизація – це процедура електронної ідентифікації (розпізнавання та підтвердження) Замовника при вході його на Сайт, яка здійснюється Програмним забезпеченням Сайту автоматично на підставі даних Облікових Даних Замовника при введенні Замовником власного Логіна і Пароля при вході на Сайт та для доступу до Особистого Кабінету.

1.15. Покупець – Користувач Сайту, що зробив покупку Товару Замовника.

1.16. Сервіс – сервіс, доступний на Сайті, що дозволяє Замовнику використовувати весь передбачений для нього функціонал в рамках цього Договору. Сервіс включає в себе інтерфейс, програмне забезпечення та інші елементи (інструменти, алгоритми, способи), необхідні для належного функціонування Сайту і дозволяють Замовнику розміщувати, здійснювати пошук і перегляд інформації, пов'язаної з його Товаром, а також будь-які інші можливості і функції, доступні на сайті. Жодне з положень цього Договору не може тлумачитися як передача Замовнику виключних майнових прав на Сервіс та/або його окремі елементи.

1.17. Оголошення – розміщена на Сайті публічна пропозиція (публічна оферта) Замовника, адресована невизначеному колу осіб, про продаж Замовником Товарів, що містить ціну, умови продажу та строки і умови доставки Товару, умови повернення Товару, а також інші істотні умови договору купівлі-продажу Товару (включаючи контактну інформацію, фотографії та будь-яку супутню інформацію про Товар).

1.18. Замовлення – належним чином оформлений Покупцем на Сайті запит Замовнику на купівлю та/або доставку Товару.

1.19. Рекламні Матеріали – партнерські посилання, промокоди, кнопки, банери, аудіо-, відео-, аудіовізуальні повідомлення і матеріали, статті та інші текстові повідомлення, фотографії, графічні зображення, а також рекламні повідомлення в будь-який інший формі.

1.20. Контент – будь-яка інформація в будь-якій формі (включаючи текст, фотографії, графічні зображення, аудіовізуальні твори), що розміщується, відтворюється, доводиться до загального або індивідуального відома Покупця або Замовника на Сайті.

1.21. Товар – товари та послуги (включаючи сертифікати та інші документи, що підтверджують право на отримання послуг), інформація про які розміщується Замовником на Сайті з метою їх продажу Покупцеві через мережу Інтернет в порядку і на умовах, встановлених цим Договором, та розміщеною на Сайті Угодою Користувача.

1.22. Послуги – Послуги, що надаються Виконавцем Замовнику за цим Договором, у тому числі за допомогою Сайту.

1.23. Винагорода Виконавця/Комісійна винагорода – винагорода (плата) за надання Виконавцем Послуг Замовнику, передбачених умовами цього Договору, яка визначається у відсотках від ціни реалізованих Замовником Товарів через Сервіс Сайту (або іншим способом, встановленим у Договорі) та розраховується відповідно до тарифів, передбачених цим Договором, а також будь-які інші суми, належні Замовнику за надані ним Виконавцю Послуги, передбачені цим Договором.

1.24. Депозит – кошти, що перераховуються Замовником на банківський рахунок Виконавця (як стовідсоткова попередня оплата) для оплати Послуг Виконавця за цим Договором, відображаються на балансі в Особистому Кабінеті Замовника, та які по мірі здійснення Замовником продажу Товарів із допомогою Сервісу Сайту відповідно до тарифів, визначених Договором, самостійно зараховуються Виконавцем в рахунок оплати Комісійної винагороди за надані Замовнику Послуги.

1.25. Користувач – фізична особа, яка має і здійснює правомірний доступ до Сайту і його Сервісів за допомогою мережі Інтернет, а також має достатньо прав для здійснення операцій на вищезгаданому Сайті (включаючи володіння дієздатністю в тій мірі, в якій це необхідно для здійснення відповідної угоди), і у відповідності до чинного законодавства України не має будь-яких обмежень (включаючи володіння дієздатністю в тій мірі, в якій це необхідно), які б перешкоджали цій фізичній особі укладати відповідні угоди із Замовниками на Сайті законним чином.

1.26. Угода Користувача – документ (з усіма змінами і доповненнями до нього), що встановлює правила користування Сайтом для Користувача, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://www.xiaomi.ua/agerment/.

1.27. Програмне забезпечення – комп’ютерні програми та алгоритми дій, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Сайт, які є їх невід’ємною частиною, що забезпечує функціональну основу роботи Сайту.

1.28. Ресурси Сайту – власне Сайт, як складний об’єкт авторського права, інші об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на Сайті, в тому числі, але не виключно, Програмне забезпечення (комп’ютерні програми і алгоритми дій), бази даних, їх каталоги, графічні зображення, звукові сигнали, тексти та інша інформація, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Сайт.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір визначає порядок і умови надання Виконавцем Послуг і використання Замовником Сайту і його Сервісу, а також регулює права і обов’язки Виконавця і Замовника, що виникають у зв’язку із використанням Замовником Сервісу Сайту.

Послуги Виконавця за цим Договором включають у себе:

2.1.1. Надання доступу Замовнику через мережу Інтернет до Сайту Виконавця для створення Особистого Кабінету Замовника та створення Маркетплейсу Замовника, у якому Виконавець забезпечує розміщення і обробку інформації Замовника про Товари Замовника.

2.1.2. Розміщення реклами в мережі Інтернет на Сайті (далі – «Рекламні послуги»).

2.1.3. Крім надання Послуг, передбачених підпунктами 2.1.1. та 2.1.2. цього Договору, на підставі окремих письмових домовленостей Сторін Виконавець може надавати Замовнику додаткові Послуги на Маркетплейс (далі – «Додаткові послуги»).

2.2. Послуги Виконавця за цим Договором, передбачені у підпункті 2.1.1. цього Договору, передбачають наступні дії Виконавця, що будуть вчиненні в інтересах Замовника:

2.2.1. Організація підключення Замовника до Сервісу Сайту шляхом надання можливості створення на Сайті Особистого Кабінету Замовника та формування Облікових Даних Замовника;

2.2.2. Надання технічної можливості Замовнику у користуванні Особистим Кабінетом за допомогою його Облікових Даних, Сервісами Сайту, і можливості розміщення на Сайті Оголошень;

2.2.3. Надання всебічної допомоги і підтримки Замовнику в питаннях, пов’язаних із розміщенням та публікацією Оголошень Замовника.

3. УМОВИ І ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

3.1. Замовник здійснює Акцепт цього Договору шляхом внесення позначки "V" навпроти речення «Я погоджуюсь з умовами договору та обробкою моїх персональних даних» в розділі «Реєстрація», який розміщений на Сайті за посиланням: https://partners.xiaomi.ua/join-seller, одночасно з обранням і натисканням на кнопку «Зареєструватися».

3.2. Якщо Замовник не згоден з яким-небудь положенням цього Договору та/або додатків до нього, він повинен негайно припинити користування Послугами Виконавця, попередньо повідомивши про це Виконавця шляхом направлення останньому листа на адресу електронної пошти, вказану в реквізитах цього Договору (розділ 13 цього Договору).

3.3. Використання функціональних можливостей Сайту і його Сервісу допускається тільки після проходження Замовником Реєстрації на Сайті і Авторизації на Сайті відповідно до встановленої Виконавцем процедури.

Реєстрація Замовника на Сайті означає повне і беззастережне прийняття положень цього Договору та інших документів, що регламентують діяльність Сайту.

3.4. Замовник проходить процедуру Реєстрації на Сайті шляхом заповнення реєстраційної форми на сторінці «www.xiaomi.ua».

Перед Реєстрацією на Сайті Замовник зобов’язаний ознайомитися з усіма документами, що регламентують роботу Сайту.

3.5. При Реєстрації на Сайті Замовник повинен вказати:

3.5.1. Якщо Замовник є юридичною особою:

- найменування юридичної особи;

- місцезнаходження юридичної особи;

- режим роботи юридичної особи;

- реєстраційні дані юридичної особи;

- банківські реквізити юридичної особи;

- прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані та контактні дані керівника та/або представника цієї юридичної особи (якщо є така необхідність);

- адресу електронної пошти юридичної особи;

- номер телефону юридичної особи;

- Логін і Пароль для доступу до Особистого Кабінету.

3.5.2. Якщо Замовник є фізичною особою-підприємцем:

- прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані;

- місцезнаходження (місце проживання);

- режим роботи;

- реєстраційні дані і дані про постановку на облік в податкових органах відповідно до законодавства;

- банківські реквізити;

- прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані представника (якщо є така необхідність);

- адреса електронної пошти;

- номер телефону;

- Логін і Пароль для доступу до Особистого Кабінету.

3.6. Після заповнення реєстраційної форми та натискання на кнопку «Зареєструватися», на вказану Замовником при Реєстрації на Сайті адресу електронної пошти приходить лист, що містить: посилання, по якому повинен перейти Замовник, щоб підтвердити Реєстрацію на Сайті; Логін і Пароль, які в подальшому можуть бути змінені Замовником в будь-який момент в Особистому Кабінеті.

3.7. Реєстрація на Сайті вважається закінченою в момент підтвердження Замовником своєї адреси електронної пошти шляхом переходу за посиланням, висланим на адресу електронної пошти Замовника, вказану при Реєстрації на Сайті.

3.8. Для кожного Замовника, який здійснює Реєстрацію на Сайті, створюється унікальний Обліковий запис і Особистий Кабінет для доступу до Сервісів Сайту. Зареєструвавшись на Сайті, Замовник здійснює вхід у свій Особистий Кабінет шляхом проходження Авторизації - введення свого Логіна, Пароля і автоматичної Авторизації з використанням файлів «cookies».

3.9. Активація Особистого Кабінету Замовника проводиться тільки після надання Замовником Виконавцю в Особистому Кабінеті копій документів і інформації, зазначених в п. 3.5. цього Договору.

Доступ до повного функціоналу Сервісів Сайту надається Замовнику після внесення Виконавцем Депозиту, передбаченого у п. 5.4. цього Договору, який відображається на рахунку в Особистому Кабінеті.

3.10. Реєструючись на Сайті і вказуючи реєстраційні та інші дані, Замовник несе повну відповідальність за їх достовірність, актуальність, повноту, а також за відповідність наданої при реєстрації на Сайті інформації чинному законодавству.

3.11. Виконавцем використовується технологія «cookies» для доступу Замовника до Особистого Кабінету, а також для збору аналітики, в тому числі про відвідуваність Сайту.

3.12. Замовник несе повну відповідальність за безпеку і збереження своїх Логіну і Паролю, самостійно обираючи спосіб їх зберігання, а також за всі дії, вчинені з використанням своїх Логіну і Паролю, і, крім того, за будь-яку шкоду, які могло спричинити або спричинило подібне їх використання. У зв'язку з цим, Замовник зобов'язується, крім іншого, використовувати ліцензійні антивірусні програми, використовувати складні буквено-цифрові поєднання при створенні Пароля, не надавати у розпорядження третіх осіб комп'ютер, телефон, планшет або інше обладнання з введеними на ньому Логіном та/або Паролем (Обліковими Даними) Замовника тощо.

3.13. Замовнику забороняється передавати або будь-яким іншим чином доводити до відома третіх осіб свої Логін та/або Пароль (Облікові Дані). Виконавець не несе відповідальності за втрату з якихось причин Замовником своїх реєстраційних даних, Облікових Даних, в тому числі з причини шахрайських або інших протиправних дій третіх осіб.

3.14. У разі, якщо Виконавцем буде встановлено вчинення третіми особами шахрайських або будь-яких інших протиправних дій щодо Особистого Кабінету Замовника, в результаті яких Замовнику будуть заподіяні збитки, Виконавець не несе відповідальність за понесені Замовником збитки.

3.15. При неможливості здійснення Замовником Авторизації, у зв'язку з втратою ним з будь-яких причин Пароля, Замовнику необхідно заповнити форму «Відновлення пароля», вказавши свою адресу електронної пошти або номер телефону, які Замовник вказував при Реєстрації на Сайті. Після натискання кнопки «Відправити» на зазначену Замовником адресу електронної пошти прийде посилання, по якому необхідно перейти для відновлення пароля (та/або на вказаний Замовником номер телефону прийде пароль та/або код). При неможливості здійснення Авторизації у зв'язку із втратою Пароля з якихось причин, блокуванням Особистого Кабінету, а також з будь-яких інших причин Замовник має право звернутися до Виконавця, направивши лист на адресу електронної пошти Виконавця, зазначену в розділі 13 цього Договору.

3.16. Способи відновлення доступу до Особистого Кабінету та Авторизації Замовника можуть бути змінені, скасовані та/або доповнені Виконавцем у будь-який час в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Замовника.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Організувати взаємодію Замовника та Покупців на Маркетплейс з метою покупки, продажу, а також Замовлення Товарів.

4.1.2. Забезпечити технічну справність Сайту, дотримуватися умов цього Договору.

4.1.3. Зберігати конфіденційність даних Замовника.

4.1.4. Розмістити на підставі інформації наданої Замовником у Маркетплейсі Замовника, інформацію про повне фірмове найменування Замовника, про його місце знаходження (адресу), про його режим роботи, про його реєстраційні дані (для Замовника - юридичної особи), його прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та його реєстраційні дані (для Замовника – фізичної особи-підприємця), а також доведені до Виконавця Замовником зміни у зазначеній інформації, якщо Замовник не зробив цього самостійно.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Запитувати будь-яку (повну, вичерпну) інформацію про продані Замовником у Маркетплейсі Товари.

4.2.2. При виявленні можливого правопорушення, допущеного Замовником при продажі Товарів, або порушення Замовником умов цього Договору Виконавець має право:

- відмовити Замовнику в наданні доступу до Сервісу Сайту і видалити Особистий Кабінет Замовника та його Обліковий запис, якщо у Замовника виконані всі зобов'язання щодо Замовлень, а також щодо повернення грошових коштів Покупцям;

- тимчасово призупинити можливість Замовлення Товару у Маркетплейсі Замовника та/або можливість розміщення Оголошень, обмежити доступ до інших Сервісів Сайту, якщо у Замовника не виконані всі зобов'язання по Замовленнях та/або наявності обґрунтованих численних скарг Покупців;

- тимчасово призупинити можливість Замовлення Товару у Маркетплейсі Замовника та/або можливість розміщення Оголошень, обмежити доступ до інших Сервісів Сайту, якщо у Замовника закінчилися грошові кошти на Депозиті до їх внесення;

- занести Замовника у «чорний список» і відмовити Замовнику у співпраці і в повторній Реєстрації на Сайті.

4.2.3. В односторонньому порядку видалити Особистий Кабінет Замовника та його Обліковий запис без згоди і повідомлення останнього, якщо Особистий Кабінет не використовувався Замовником більше 3 (трьох) календарних місяців поспіль.

4.2.4. Надавати Замовнику Додаткові Послуги, обсяг, терміни та інші умови надання яких будуть узгоджені між Замовником та Виконавцем додатково, та будуть оформлені у вигляді додаткових угод до цього Договору.

4.2.5. Відступити від вказівок Замовника, якщо це необхідно в інтересах Замовника та у випадках, якщо Виконавець не міг попередньо запитати згоду на це у Замовника, або не отримав відповідь на такий свій запит протягом 3 (трьох) робочих днів після надсилання відповідного запиту.

4.2.6. Проводити на Сайті необхідні профілактичні або інші роботи в той чи інший час на свій розсуд тривалістю не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин як з попереднім повідомленням Замовника, так і без такого повідомлення.

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Відразу після Реєстрації на Сайті (але у будь-якому випадку, не пізніше робочого дня, наступного за днем реєстрації на Сайті) надати Виконавцю для активації Особистого Кабінету Замовника копії всіх необхідних документів належним чином засвідчених уповноваженою особою Замовника, в тому числі, але не виключно:

- для юридичної особи: копії статуту, іншого установчого документу, протоколу або рішення про створення юридичної особи, списку учасників Замовника, документу, що підтверджує державну реєстрацію Замовника, наказу про вступ на посаду одноосібного виконавчого органу Замовника та/або довіреності на відповідного представника Замовника, документа, що підтверджує взяття Замовника на облік у податкових органах;

- для фізичної особи-підприємця: копію документу про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, документу про взяття на податковий облік, паспортні дані;

- довідку з банківськими реквізитами як для фізичних осіб-підприємців так і для юридичних осіб.

4.3.2. Своєчасно і повністю виплачувати Виконавцю Винагороду Виконавця та інші належні Виконавцю суми в розмірі та порядку, встановленому цим Договором.

4.3.3. Надавати Виконавцю всю достовірну і необхідну йому інформацію для виконання зобов'язань за цим Договором.

4.3.4. Замовник погоджується з тим, що Виконавець не несе перед Замовником відповідальності за збитки останнього або ризик їх виникнення, а також за виникнення або ризик виникнення будь-якого типу пошкоджень, втрат (включаючи прямі, непрямі, наступні, штрафні, будь-які інші збитки або втрати, фактичні збитки, зумовлені особливими обставинами, і т.д.), претензій, вимог, витрат (включаючи судові витрати), включаючи відсутність відповідальності Виконавця перед Замовником за будь-які накладені на останнього штрафи, пеню, інші санкції, як пов'язані, так і не пов'язані (прямо чи опосередковано) з цим Договором.

4.3.5. Інформувати Виконавця про будь-які зміни своїх контактних даних або про повне припинення своєї діяльності протягом 7 (семи) календарних днів з дня виникнення відповідної обставини.

4.3.6. Не розміщувати на Сайті інформацію, яка може порушувати права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності.

4.3.7. Надавати Виконавцю, за попереднім письмовим запитом, інформацію про фактично реалізовані Замовником Товари по кожному з Покупців і за кожним договором купівлі-продажу в тому обсязі, який необхідний Виконавцю (зазначена інформація надається Виконавцю протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Замовником відповідного запиту від Виконавця).

4.3.8. Самостійно і належним чином виконувати зобов'язання перед Покупцями за укладеними договорами купівлі-продажу, а також самостійно врегулювати будь-які пов'язані з такими зобов'язаннями претензії Покупців, включаючи претензії щодо якості Товарів і гарантій (застосовуючи до умов взаємовідносин Замовника з Покупцем, крім іншого, і умови розміщеної на сайті Угоди користувача).

4.3.9. Дотримуватися вимог чинного законодавства, а також законодавства інших держав і норм міжнародного права (при необхідності застосування законодавства інших держав і норм міжнародного права відповідно) в частині, що стосується, зокрема, якості Товару, а також дотримання прав споживачів. У разі недотримання Замовником зазначених вище умов, Замовник зобов'язується відшкодувати Виконавцю всі виниклі у останнього в зв'язку з цим збитки в повному обсязі, а також репутаційну шкоду, заподіяну недотриманням Замовником вимог чинного законодавства (включаючи чинне законодавство інших держав і норми міжнародного права).

4.3.10. Надати Покупцеві якісний Товар. При цьому, інформація про термін та умови повернення Товару, надання гарантій на Товар повинна бути надана Замовником Покупцеві в письмовому вигляді разом з Товаром при передачі Товару для доставки Покупцеві.

4.3.11. У разі настання обставини, при яких необхідно виконувати гарантійні зобов'язання щодо Товару, Замовник негайно усуває недоліки (дефекти) Товару або замінює Товар. Після цього Замовник підписує з Покупцем відповідний акт виконаних робіт і надає гарантію на Товар згідно з термінами, встановленими виробником Товару або чинним законодавством.

4.3.12. Вказувати в Особистому Кабінеті та/або Маркетплейс і в Оголошеннях актуальну і достовірну інформацію про основні споживчі властивості Товару, про повне фірмове найменування Замовника, про місце знаходження Замовника, режим його роботи, про державний реєстраційний номер запису про створення юридичної особи-Замовника (для Замовника-юридичної особи), про прізвища, імена, по батькові і про державну реєстрацію фізичної особи як фізичної особи-підприємця (для Замовника-фізичної особи-підприємця), про місце виготовлення Товару, про ціну і про умови придбання Товару, про його доставку, термін служби, термін придатності і гарантійний термін, про порядок оплати Товару, а також про термін, протягом якого діє пропозиція про укладення договору купівлі-продажу Товару.

Виконувати інші вимоги законодавства про захист прав споживачів.

4.3.13. Укласти договір купівлі-продажу (із зобов'язанням доставки Товару за вказаною Покупцем адресою або без зобов'язання доставки Товару) з будь-якою особою, яка виявляє намір придбати Товар, запропонований в Оголошенні.

4.3.14. Дотримуватися при користуванні Послугами вимог цього Договору щодо надання Виконавцю інформації та документів, необхідних для ідентифікації Замовника в якості Сторони Договору, в тому числі при направленні Замовником на адресу Виконавця заяв, повідомлень та інших документів та інформації.

4.3.15. Негайно (не пізніше наступного робочого дня після зміни відповідної інформації) розміщувати у Маркетплейс актуальну і достовірну інформацію, зазначену в п.4.3.12. цього Договору, у разі внесення в таку інформацію змін або доповнень.

4.3.16. Протягом 1 (одного) робочого дня з дня внесення змін або доповнень до інформації, зазначеної у п. 4.3.15. цього Договору, повідомити Виконавцю про ці зміни та/або доповнення через Особистий Кабінет та/або шляхом направлення відповідного листа на адресу електронної пошти Виконавця, зазначену у розділі 13 цього Договору.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Контролювати за допомогою Особистого Кабінету дії Виконавця, вчинені останнім в межах цього Договору, не втручаючись при цьому в технічну і будь-яку іншу роботу Виконавця.

4.4.2. Змінювати і актуалізувати інформацію про свій Товар у своєму Особистому Кабінеті і додавати супутні матеріали (відео, аудіо, фото).

4.4.3. Переглядати в Особистому Кабінеті Замовлення від Покупців.

4.4.4. Отримувати в Особистому Кабінеті, а також по залишених реквізитах необхідну документацію по здійснених і оформлених Замовленнях.

4.4.5. Звертатися до Виконавця з питаннями, що стосуються використання Сервісу, а також направляти Виконавцю на розгляд скарги на користувачів, інших Замовників за реквізитами, вказаними у розділі 13 цього Договору або через форму зворотного зв'язку в Особистому Кабінеті.

4.4.6. Користуватися іншим доступним функціоналом Сервісу без обмежень, якщо інше не обумовлено цим Договором, законом або рішенням Виконавця.

5. ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Умовами цього Договору встановлено наступна Винагорода Виконавця за Послуги:

5.1.1. Комісійна винагородаза Послуги Виконавця, передбачені у підпункті 2.1.1. цього Договору, визначається у відсотках від ціни реалізованих Замовником Товарів через Сайт, та розраховується відповідно до тарифу, наявного за посиланням: https://partners.xiaomi.ua/docs/tariffs.

5.1.2. Винагорода Виконавця за Послуги, передбачені у підпункті 2.1.2. цього Договору, визначається відповідно до тарифу, наявного за посиланням: https://partners.xiaomi.ua/docs/ads-tariffs.

5.1.3. Винагорода Виконавця за Послуги Виконавця, передбачені у підпункті 2.1.3. цього Договору, визначається Сторонами додатково у письмовій формі.

5.2. Оплата за Послуги Виконавця здійснюється у гривнях.

5.3. Оплата за надання Виконавцем Послуг проводиться Замовником як у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця будь-яким із способів, що вказані у Особистому Кабінеті Замовника, так і шляхом надсилання Виконавцю запиту на виставлення останнім рахунку для здійснення банківського переказу.

5.3.1. При оплаті Послуг електронним платіжним засобом (банківською картою) через будь-яку платіжну систему, комісію за переказ коштів оплачує Виконавець із суми коштів, що сплачуються Замовником в оплату Послуг Виконавця, на умовах договору, укладеного Виконавцем із такою платіжною системою.

5.3.2. Інформація про те, що оплата пройшла успішно, буде відправлена Замовнику в автоматичному режимі (після її отримання Виконавцем) на адресу електронної пошти та/або мобільний телефон, вказані Замовником при проходженні процедури реєстрації на Сайті.

5.4. Надання Послуг, передбачених у підпункті 2.1.1. цього Договору, відповідно до умов цього Договору здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) попередньої оплати Комісійної винагороди шляхом внесення Замовником коштів на Депозит у сумі, не менше 1000,00 (одна тисяча) гривень.

5.4.1. Послуги, передбачені у підпункті 2.1.1. цього Договору, надаються Виконавцем Замовнику до закінчення коштів Замовника на Депозиті, якщо інше не погоджено Сторонами.

5.4.2. Кошти, внесені Замовником на Депозит в рахунок оплати Комісійної винагороди за Послуги Виконавця, зараховуються Виконавцем в рахунок оплати Комісійної винагороди за надані Замовнику Послуг по мірі здійснення останнім продажу Товарів із допомогою Сервісу Сайту відповідно до тарифів, вказаних у підпункті 5.1.1. цього Договору.

5.4.3. При припиненні цього Договору за рішенням Замовника (згідно із п.10.1. цього Договору), невикористаний залишок коштів, внесених Замовником на Депозит в рахунок оплати Комісійної винагороди за Послуги Виконавця, повертається Замовнику протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня припинення цього Договору.

5.5. Рекламні послуги та Додаткові послуги надаються Виконавцем Замовнику протягом строків, встановлених у відповідних тарифах на Рекламні послуги та на Додаткові послуги.

5.6. По завершенню кожного звітного періоду надання Послуг за цим Договором, Сторони оформлюють акт наданих послуг (далі – Акт) та акт звірки взаємних розрахунків (далі – Акт звірки) наступним чином: за фактично надані Послуги за звітний період Виконавець надсилає Замовнику Акт та Акт звірки у двох примірниках не пізніше:

- 15-го (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним, у разі направлення Актів та Актів звірки в паперовому вигляді шляхом засобів поштового зв'язку та/або служби кур'єрської доставки;

- 7-го (сьомого) числа місяця, наступного за звітним, у разі направлення Актів, Актів звірки шляхом використання електронного документообігу на адресу електронної пошти вказаної Замовником при реєстрації.

5.7. Замовник зобов’язаний підписати Акт та Акт звірки та передати його Виконавцю протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати надіслання його Виконавцем Замовнику засобами поштового зв'язку та/або служб кур'єрської доставки, та/або шляхом використання електронного документообігу (направлення на електронну адресу Замовника вказану у розділі 13 цього Договору), або у цей же строк надати мотивовані заперечення. Якщо у вказаний строк Акт та Акт звірки не підписані Замовником та/або не передані Виконавцю, та щодо них не надійшли мотивовані заперечення, Послуги вважаються наданими належним чином та прийняті Замовником, а стан взаємних розрахунків Сторін вважається підтвердженим та погодженим Замовником. В цьому випадку не підписаний Замовником Акт породжує такі ж права і обов’язки для Сторін, як і підписаний та є підставою для оплати.

5.8. Рекламні послуги та Додаткові послуги можуть надаватись Виконавцем Замовнику на умовах попередньої оплати або часткової післяплати за погодженням Сторін.

5.9. Сторони самостійно сплачують податки з сум, отриманих кожною зі Сторін у зв'язку із виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Винагорода Виконавця включає в себе податок на додану вартість (за текстом цього Договору – «ПДВ»).

5.10. У будь-який момент, не чекаючи на направлення Виконавцем рахунку, Замовник може поповнити Депозит в Особистому Кабінеті, перерахувавши відповідну грошову суму на розрахунковий рахунок Виконавця.

6. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ САЙТУ, МАРКЕТПЛЕЙС І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Виконавець інформує Замовника, що він має право на використання Сайту з правом надання дозволу (субліцензії) на використання Сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Сайті, третім особам.

6.2. Виконавець інформує Замовника про те, що він надає йому обмежений, невиключний, без права субліцензування та передачі, дозвіл (невиключну субліцензію), включно з усіма поліпшеннями, змінами, виправленнями, оновленнями і майбутніми версіями, на використання Сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Сайті, права на які належать Виконавцю, наступним чином: особисто використовувати ресурси та Сервіси Сайту, включаючи Програмне забезпечення, за допомогою свого Особистого Кабінету з метою придбання Послуг у Виконавця та їх оплати.

Виконавець залишає за собою всі права, не надані Замовнику згідно з умовами цього пункту Договору.

6.3. Замовник не має права здійснювати інші дії, не зазначені в невиключному дозволі (невиключній субліцензії) щодо Сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Сайті, права на які належать Виконавцю.

6.3.1. Замовнику забороняється, якщо інше не прямо випливає із чинного законодавства України, та Замовник з цим погоджується:

- продавати, передавати в користування, здавати у прокат або в оренду, експортувати, імпортувати, поширювати, передавати в забезпечення будь-якій третій особі, видавати субліцензії або іншим способом надавати права третім особам на Сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Сайті, права на які належать Виконавцю;

- виконувати, примушувати, дозволяти або санкціонувати зміни, поліпшення, переклад, зворотну розробку, декомпілювати, дизасемблерувати, розшифровувати, емулювати, зламувати захист, відновлювати або намагатися відновити вихідний код або протоколи Сайту та/або Програмного забезпечення або будь-якої частини їх функцій, змінювати технічні обмеження, а також створювати похідні продукти на їх основі (крім дозволених законом випадків);

- видаляти, ховати або змінювати будь-які повідомлення про права інтелектуальної власності, які містяться на Сайті, Програмному забезпеченні та/або інших об'єктах права інтелектуальної власності, розташованих на Сайті;

- використовувати Сайт, Програмне забезпечення та/або інші об'єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Сайті, (або будь-яку їх частину) в комерційних продуктах або послугах для надання таких продуктів або послуг третім особам або примушувати до такого використання. Це положення не забороняє використовувати Сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Сайті, (або будь-яку їх частину) для власних потреб за умови, що таке використання не суперечить умовам, зазначеним у пункті 6.2. цього Договору;

- будь-яким чином використовувати Сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Сайті, права на які належать Виконавцю, з обходом встановлених заходів їх захисту;

- здійснювати інші дії, які порушують майнові права Виконавця на Сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Сайті.

7. ВИМОГИ ДО ОГОЛОШЕНЬ

7.1. Замовник має можливість розміщувати на Сайті Оголошення виключно щодо списку Товарів, який міститься за посиланням https://www.xiaomi.ua/xml/items_feed.xml та Коментарі до таких Оголошень.

7.2. Оголошення, а також коментарі до них, розміщуються Замовником на Сайті через Особистий Кабінет і публікуються на Сайті після схвалення їх Виконавцем.

7.3. Розміщуючи на Сайті Оголошення, Замовник робить відомості, зазначені в Оголошенні, загальнодоступними і розуміє, що розміщена інформація публікується на Сайті у відкритому доступі, тобто доступна для ознайомлення необмеженому колу осіб на території всіх країн світу, де є можливість використання мережі Інтернет і доступу до Сайту. Замовник розуміє і приймає на себе всі ризики, пов'язані із зазначенням в Оголошенні контактної інформації, в тому числі, включаючи, але не обмежуючись: ризик потрапляння адреси електронної пошти до списків для розсилки спам-повідомлень, ризик потрапляння адреси електронної пошти до різного роду шахраїв, ризик потрапляння телефонного номера до СМС-спамерів та/або СМС-шахраїв та інші ризики, що випливають із такого розміщення інформації.

7.4. Замовник несе повну відповідальність за зміст і форму Оголошення, а також за опубліковані до нього коментарі. Замовник гарантує, що його Оголошення містять правдиві дані, відповідають вимогам чинного законодавства, цього Договору та інших документів, що регулюють діяльність Сайту.

7.5. Якщо Оголошення Замовника є об'єктом авторського права або включає його, публікуючи таке Оголошення на Сайті, Замовник дозволяє Виконавцю використовувати його будь-яким способом, в тому числі шляхом відтворення, поширення, перекладу, публічного виконання, публічного показу, повідомлення в ефір і по кабелю, доведення до загального відома без обмеження по території і терміну використання.

7.6. При розміщенні Оголошень на Сайті Замовник зобов'язується:

- розміщувати на Сайті Оголошення відповідно до чинного законодавства, в тому числі до законодавства про захист прав споживачів, умов цього Договору та інших документів, що регулюють діяльність Сайту;

- переглядати оформлені на Сайті Замовлення і коментарі до Оголошень;

- обмінюватися з Покупцем коментарями щодо зробленого Покупцем Замовлення.

7.7. Забороняється розміщувати на Сайті Оголошення та коментарі до них, що містять:

- наклеп і образу,

- відомості, що не відповідають дійсності;

- інформацію непристойного характеру;

- пропозиції щодо товарів, обіг яких заборонено або обмежено чинним законодавством;

- відомості про приватне життя, персональні дані третіх осіб, особисту і сімейну таємницю третіх осіб;

- державну таємницю, іншу охоронювану законом таємницю, а також інші конфіденційні відомості;

- ненормативну лексику;

- висловлювання екстремістського характеру;

- заклики до масових безладів, участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням вимог чинного законодавства;

- посилання на сайти і сторінки в Інтернеті, зміст яких суперечить чинному законодавству;

- спам і тролінг тощо.

7.8. На Сайті забороняється розміщувати Оголошення, які порушують права на інтелектуальну власність третіх осіб.

7.9. Виконавець, на свій власний розсуд, має право видаляти Оголошення та коментарі до них в будь-який час у разі порушення Замовником застосовного законодавства, умов цього Договору та інших документів, що регулюють діяльність Сайту.

7.10. Забороняється розміщення оголошень, які не відповідають типу Товару, його опису, характеристикам, призначенню, найменуванню в заголовку Оголошення та/або таких, що містять вказівку на інші відомості, які можуть ввести в оману Користувачів та/або Покупців. Вся інформація в Оголошенні повинна відповідати дійсності.

7.11. Забороняється розміщення Оголошень щодо наступних товарів та/або пов'язаних з такими Товарами послуг:

- виробництво та/або реалізація яких заборонені чинним законодавством;

- про вибухові речовини і матеріали, а також піротехнічні вироби;

- про товари, які підлягають ліцензуванню та/або сертифікації, при відсутності необхідних сертифікатів та/або ліцензій;

- про тютюнові вироби, курильне приладдя і курильні суміші;

- про зброю, боєприпаси, про продукцію військового призначення;

- про цінні папери, інформації про їх емітентів, а також про фінансові послуги та фінансову діяльність;

- про лотереї і масові заходи, про заснованих на ризику іграх, парі, а також інформацію про їх організаторів;

- про будь-яку алкогольну продукцію (включаючи пиво) і т.д.

7.12. Забороняється розповсюдження (продаж) дистанційним способом Товарів, вільна реалізація яких заборонена або обмежена застосовним законодавством.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець не несе відповідальність за зобов'язаннями Замовника, пов'язаними з наданням Покупцям Товарів, що є предметом договору купівлі-продажу, а також за відмову Замовника від укладення договору купівлі-продажу з Покупцем або за одностороннє розірвання Замовником договору купівлі-продажу з Покупцем.

8.2. Виконавець не несе відповідальність в разі неможливості укладення Замовником та/або Покупцем будь-яких договорів внаслідок несправності програмних і апаратних засобів, що використовуються Замовником та/або Покупцем, а також каналів зв'язку, наданих третіми особами.

8.3. У разі порушення Замовником пункту 4.3.6. цього Договору, Виконавець не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб. У разі залучення Виконавця до відповідальності, в тому числі в досудовому порядку, в результаті порушення Замовником пункту 4.3.6. цього Договору, Замовник, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня пред'явлення Виконавцем відповідної вимоги, зобов'язаний компенсувати Виконавцю понесені останнім збитки в повному обсязі.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником необхідної інформації або неотримання її в обумовлений цим Договором строк у зв'язку з технічними проблемами доступу до мережі Інтернет Замовника, а також через несправності в роботі Сайту та/або мережі, або через профілактичні роботи на Сайті.

8.5. Замовник зобов'язується відшкодувати Виконавцю всі збитки, що виникли у разі пред'явлення Покупцями та/або іншими особами будь-яких претензій та/або позовів до Виконавця, пов'язаних з виконанням Замовником зобов'язань за укладеними ним договорами купівлі-продажу, або у зв'язку з іншими обставинами, відповідальність за які несе Замовник. Крім того, Замовник зобов'язується, по-перше, за свій рахунок вести переговори на стороні Виконавця за пред'явленими до Виконавця претензіями та/або позовами від третіх осіб, з метою мінімізувати відповідальність Виконавця або звільнити Виконавця від такої відповідальності в повному обсязі, а також виступати на стороні Виконавця в суді з цією ж метою.

Замовник відшкодовує Виконавцю вищевказані збитки в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Замовником від Виконавця відповідної письмової вимоги.

Якщо Виконавець притягується до відповідальності (цивільної, адміністративної, будь-якої іншої):

- міжнародними органами чи організаціями (включаючи неурядові);

- недержавними, державними або муніципальними органами або організаціями країни місця знаходження Виконавця або будь-якої іншої країни; -

з причин, що були результатом винної або невинної дії та/або бездіяльності Замовника, то Замовник зобов'язується, по-перше, за свій рахунок вести переговори на стороні Виконавця з тими, хто притягає Виконавця до відповідальності, з метою мінімізувати відповідальність Виконавця або звільнити Виконавця від такої відповідальності в повному обсязі, виступати на стороні Виконавця в суді з цією ж метою, а також, по-друге, відшкодовувати в повному обсязі Виконавцю всі збитки останнього (зокрема, як суму штрафу, що накладається на Виконавця, так і всі інші витрати Виконавця, пов'язані з оскарженням/накладенням/стягненням такого штрафу). Замовник відшкодовує Виконавцю вищевказані збитки в повному обсязі протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Замовником від Виконавця відповідної письмової вимоги.

8.6. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на Сайті і Маркетплейс, мають законного правовласника. Незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства.

8.7. Виконавець не несе відповідальність за невиконання умов цього Договору, якщо невиконання сталося з причини неподання та/або несвоєчасного надання та/або надання недостовірної та/або неповної інформації Замовником, надання якої передбачено цим Договором, а також з причини будь-якого невиконання Замовником умов, передбачених цим Договором.

8.8. Замовник гарантує Виконавцю наявність у нього достатніх документів, що дозволяють укладати договори купівлі-продажу Товару протягом всього терміну дії цього Договору.

8.9. За прострочення виплати Винагороди Виконавця, та інших належних Виконавцю сум, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) від невиплаченої Виконавцю суми за кожен день прострочення.

У випадку прострочення виплати Винагороди Виконавця, Виконавець має право без повідомлення Замовника заблокувати доступ до Особистого кабінету та/або Маркетплейс Замовника та обмежити доступ Користувачів та/або Покупців до Особистого кабінету та/або Маркетплейс Замовника.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Прийнявши умови цього Договору з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних Замовник надає Виконавцю дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по батькові, електронної пошти, номеру мобільного телефону, міста проживання, назви роботодавця, досвіду роботи та мови програмування тощо), що стали відомими Виконавцю в результаті взаємодії Замовника із Сайтом, будь-яким способом, зокрема, але не виключно, шляхом їх збирання, запису, обробки, зберігання, систематизації, накопичення, адаптації, використання, у тому числі шляхом включення у базу персональних даних Виконавця, передачі третім особам в межах їх компетенції (надання, доступ), розповсюдження, блокування, видалення. Замовник надає дозвіл (однозначну та безумовну згоду) Виконавцю на розповсюдження персональних даних у прямо передбачених законодавством випадках та виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу або коли необхідність розповсюдження даних у визначених формі та обсязі прямо витікає із законодавства.

9.1.1. Замовник, який уклав цей Договір, надає згоду Виконавцю використовувати його персональні дані, зазначені в цьому Договорі, з метою виконання умов цього Договору, дотримання вимог законодавства, ведення бухгалтерського обліку, готування документів та для іншої мети, що, так чи інакше, пов’язана із цим Договором.

9.2. Обробка персональних даних повинна проводитися Виконавцем у відповідності із вимогами законодавства про захист персональних даних. Вказана згода на обробку персональних даних Замовника є безстроковою та не залежить від строку дії цього Договору.

9.3. Замовник повідомлений про свої права, як суб’єкт персональних даних. Зокрема, Замовник, як суб’єкт персональних даних, згідно із Законом України «Про захист персональних даних» має право: (i) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; (іi) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; (іii) на доступ до своїх персональних даних; (іv) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; (v) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; (vі) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; (vii) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; (vііі) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноважених осіб або до суду; (іx) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; (х) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди; (хi) відкликати згоду на обробку персональних даних; (хii) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; (хiii) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9.4. Цей Договір, а також документація, дані та будь-яка інша інформація щодо об'єктів інтелектуальної власності та Сайту, а також щодо доступу до Сайту, що надаються за цим Договором, становлять собою конфіденційну інформацію.

9.5. Для цілей цього Договору інформація та її зміст не вважатимуться конфіденційними, якщо така інформація є загальнодоступною у момент її надання або згодом стане загальнодоступною не з вини Сторони, яка одержала інформацію, а також у випадку, коли відповідні дані стали відомі Стороні до того, як їх було надано їй іншою Стороною.

9.6. Кожна Сторона зобов’язується використовувати конфіденційну інформацію виключно з метою виконання своїх зобов’язань, передбачених Договором, і докладати всіх розумних зусиль для забезпечення збереження інформації від неправомірного доступу третіх осіб.

9.7. Конфіденційна інформація не може бути розкрита третім особам, опублікована чи іншим чином розголошена Сторонами протягом строку дії Договору і після припинення його дії, незалежно від підстав такого припинення.

9.8. Конфіденційна інформація може бути розголошена третім особам без попередньої письмової згоди Сторони, про яку така інформація розкривається, в обмеженому обсязі, який є розумно необхідним, у наступних випадках:

9.8.1. При отриманні Стороною письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття конфіденційної інформації;

9.8.2. У разі звернення Сторони до державного органу, якщо здійснення останнім повноважень та/або виконання обов’язків неможливе без наявності у нього даних, які становлять конфіденційну інформацію;

9.8.3. При наданні конфіденційної інформації уповноваженим представникам Сторін, в обсязі, необхідному для виконання ними своїх обов’язків, і тільки за умови попереднього повідомлення про те, що ця інформація є конфіденційною;

9.8.4. Для підтвердження прав на використання об'єктів інтелектуальної власності та/або доступ до Сайту;

9.8.5. Для виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором;

9.8.6. При використанні конфіденційної інформації для отримання банківських послуг (в обсязі, достатньому для здійснення банком обслуговування Сторони);

9.8.7. У разі звернення користувача, що придбав Товар у Замовника та/або для врегулювання питань, що можуть виникнути з приводу інформації про Товар/Товари в межах дії Закону України «Про захист прав споживачів» та Закону України «Про електронну комерцію»;

9.8.8. В інших випадках, коли розголошення вимагається законодавством, що застосовуватиметься.

9.9. У разі такого розкриття конфіденційної інформації, яке не відповідає умовам цього Договору, винна Сторона несе відповідальність відповідно до застосовного законодавства.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ І ЙОГО НАСЛІДКИ

10.1. Замовник, в будь-який момент, незалежно від причини, в тому числі і в разі неприйняття змін до умов цього Договору, запропонованих Виконавцем після його укладення із Замовником, в односторонньому порядку і без звернення до суду, може припинити цей Договір. Для цього необхідно відправити запит Виконавцю на закриття його Особистого Кабінету та відмовитися від використання Ресурсів Сайту.

10.2. Виконавець може, в будь-який момент, в односторонньому порядку і без звернення до суду, припинити цей Договір або призупинити, або припинити та/або обмежити та/або заблокувати використання Замовником Ресурсів Сайту, заборонити (блокувати) доступ до Особистого кабінету і Ресурсів Сайту, попередньо повідомивши про це Замовника:

- негайно, якщо Замовник порушив умови цього Договору;

- негайно, якщо Виконавець обґрунтовано підозрює, що Замовник використовує Ресурси Сайту з метою порушення закону або прав третіх осіб;

- негайно, якщо Виконавець обґрунтовано підозрює, що Замовник використовує Ресурси Сайту шахрайським способом або третя особа шахрайським способом використовує Ресурси Сайту та/або Особистий Кабінет Замовника;

- негайно, якщо Виконавець вважає, що цього вимагають змінені закони або правила, несприятливе тлумачення законів або правил, позиція компетентного органу влади тощо.

10.3. Виконавець застосовує припинення цього Договору або надання Послуг, заборонивши Замовнику або третій особі доступ до Особистого Кабінету Замовника та/або Ресурсам Сайту. В цьому випадку Особистий Кабінет Замовника може бути видалений Виконавцем.

Виконавець не несе відповідальності за відмову від надання доступу до Ресурсів Сайту особам, чий Особистий Кабінет був видалений з причин, вказаних в пункті 10.2 цього Договору.

10.4. При припиненні договірних відносин Виконавця із Замовником також (i) негайно припиняється дія наданого Замовнику за умовами цього Договору невиключного дозволу (невиключної субліцензії) на використання Сайту, Програмного забезпечення та/або інших об'єктів права інтелектуальної власності, розміщених на Сайті; (іi) Замовник негайно відмовляється від будь-якого використання Ресурсів Сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розміщених на Сайті.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

11.1. Цей Договір діє з моменту його укладення Сторонами і до його припинення у зв'язку із виконанням з боку Виконавця або у зв'язку із припиненням з підстав дострокового розірвання з ініціативи Замовника або Виконавця в порядку, передбаченому розділом 10 цього Договору.

11.2. Цей Договір укладено згідно із матеріальним правом України.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що перед укладенням цього Договору він отримав в повному обсязі всю необхідну від Виконавця інформацію, передбачену законодавством про захист прав споживачів.

12.2. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в порядок надання Послуг, змінювати їх вартість, змінювати умови невиключного дозволу (невиключної субліцензії) на використання Сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Сайті, права на які належать Виконавцю, встановлювати додаткові обмеження, відмовитися від цього невиключного дозволу (невиключної субліцензії) (скасувати його) в будь-який момент, в порядку, передбаченому цим Договором, в наслідок чого, останній припинить дію, тощо. Повідомлення про зміни в умовах цього Договору, скасування невиключної субліцензії або зміни її умов буде розміщено Виконавцем на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (публікації) на Сайті, якщо інший строк набрання ними чинності не вказано додатково при їх розміщенні (публікації). Замовник розуміє і погоджується з тим, що його явне прийняття змін умов цього Договору або використання Ресурсів Сайту після дати публікації на Сайті змін в умовах надання Послуг, означає згоду такого Замовника на зміну умов цього Договору. Сторони визнають юридичну значимість такого способу волевиявлення за цим Договором. Якщо Замовник не приймає змінені умови Договору, він має можливість припинити цей Договір у порядку, передбаченому розділом 10 цього Договору.

12.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент на свій розсуд покращувати, змінювати, виправляти, оновлювати версії Сайту.

12.4. Цей Договір викладено українською мовою в електронній формі за посиланням https://partners.xiaomi.ua/docs/terms-of-use.